Links

Lægevagten
www.laegevagten.dk

Regionernes hjemmeside
www.sundhed.dk

Er mit barn syg, ikke syg, eller ikke bare rigtig rask?
www.sygeboern.dk

Diabetesforeningen
www.diabetesforeningen.dk

Astma og Allergiforbundet
www.astma-allergi.dk

Medicinhåndbogen
www.lmk.dk

Hjerteforeningen
www.hjerteforeningen.dk

Gigtforeningen
www.gigtforeningen.dk

Udlandsvaccinationer og Rejsemedicin
www.rejsedoktor.dk

Vaccination
www.vaccination.dk

Netdoktor
www.netdoktor.dk

Bloddonorerne
www.givblod.dk

Lægemiddelstyrelsen
www.laegemiddelstyrelsen.dk

Helse – Familiens lægemagasin
www.helse.dk

Borger.dk – Din indgang til hele det offentlige Danmark
www.borger.dk

indenrigs- og Sundhedsministeriet
www.sum.dk

Sundhedsstyrelsen
www.sst.dk/Sundhed3A/Tobak.aspx