Forsidetekst

Velkommen til klinikkens hjemmeside

Den 1. oktober åbner vi op for gratis Influenza- og Covid vaccination.

Der gælder bestemte kriterier for at du kan få den gratis.

Hvis det er influenza skal du være over 65 år, være risikopatient, være sundhedspersonale eller være gravid. Børn kan også få den gratis. 

Hvis det er Covid skal du være over 50 år, være risikopatient eller sundhedspersonale. Du vil få en invitation til vaccination i din e-boks. Du må ikke have fået Covid-vaccination indenfor de sidste 3 måneder. 

Der vil også være mulighed for pneumokokvaccination for de personer, som ikke har fået den før eller hvor det er mere end 6 år siden de har fået den. Du skal være over 65 år eller have en kronisk sygdom. 

Alle tre vacciner kan gives samtidigt.

PatienttilfredshedDer gennemføres patienttilfredshedsundersøgelse hvert 3. år. Seneste undersøgelse blev gennemført 2021/2022. Resultaterne var på alle parametre tilfredsstillende.

Selvbetjening

Under menu-knappen “Selvbetjening” kan du:
Forny recepter på fast medicin
Skrive til lægen
Læse beskeder fra lægen

Lægehuset Helgolandsgade vil  samarbejde med Esbjerglægerne ved Læge Charlotte Godsk Hansen  (www.esbjerglaegerne.dk ) og Læge Klaus Höfle ( www.hoefle.dk). 

Klinikken vil være en uddannelsespraksis. Dette vil sige, at vi samarbejder med regionerne om videreuddannelse af unge læger til speciallæger. De arbejder typisk i klinikken 6 måneder ad gangen, men under vores supervision. 

Blodprøvetagning fra mandag-fredag foregår i tidsrummet 8.00-10.00.  Husk at bestille tid til dette.

Patienttilgang: Ikke åben for tilgang af nye patienter.