Afhængighedsskabende Medicin

Er du i behandling med afhængighedsskabende medicin, skal du ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed komme til en årlig kontrol hos din læge og fremadrettet receptfornyelse foregår kun ved personligt fremmøde.

Styrelsen for Patientsikkerhed har indskærpet, at ordination af den type medicin skal foregå ved personligt fremmøde. Patient og sygeplejerske/læge har dermed mulighed for at diskutere behandlingen og herunder risikoen for afhængighed af disse lægemidler.

Hvis det er mere end et år siden, du har talt om denne behandling med din læge, vil sekretær/sygeplejersken/læge give dig en konsultationstid til en sådan samtale.